15
February
2017

Defensive stock /

Defenzivní akcie

Business Term of the Day

Definition

Defensive stocks are those whose prices or dividends are relatively less subject to the typical fluctuations of the business cycle.

Example sentence

I always include a few defensive stocks in my investment portfolio in order to hedge against an unexpected downturn in the market.

Comment

Also referred to as noncyclical stocks, their values should remain relatively stable during periods of economic downturn. However, they typically perform poorer than the broader market during the expansion phase of the economic cycle, as opposed to cyclical stocks. Examples of defensive stocks include utility companies and those dealing in staple foods and other necessities, following the logic that such products and services remain in demand even during a crisis. Investments into defensive stocks can be considered examples of risk-reduction through diversification.

Definice

Defenzivní akcie jsou akcie, jejichž cena nebo dividenda relativně méně podléhá typickým fluktuacím ekonomického cyklu.

Příklad použití ve větě

Do svého investičního portfolia vždy zařazuji několik defenzivních akcií, abych se zajistil před neočekávaným tržním poklesem.

Poznámka

Také se označují jako necyklické akcie. Jejich hodnota by měla zůstat relativně stabilní během období ekonomického poklesu. Typicky ovšem mají horší výkon než širší trh během fáze expanze ekonomického cyklu, oproti cyklickým akciím. Příklady defenzivních akcií zahrnují vodohospodářské a energetické společnosti a společnosti obchodující se základními potravinami a dalšími nezbytnostmi, podle logiky, že tyto produkty a služby budou poptávané i během krize. Investice do defenzivních akcií lze považovat za příklady snížení rizik prostřednictvím diverzifikace.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us