30
November
2020

Deficit financing /

Deficitní financování

Business Term of the Day

Definition

Deficit financing refers to methods of raising funds in order to finance the difference between revenues and expenditures.

Example sentence

The analyst on television argued that obtaining funds through deficit financing should not be regarded as part of a legitimate strategy to spur economic growth.

Comment

A deficit is the amount of money by which expenditures exceed revenues. This term is used most commonly in the context of public spending, which often results in an excess of expenditure over the amount of revenues collected from taxes, fees, and the like. Deficit financing refers to methods for financing such deficits, such as issuing sovereign bonds, borrowing money by other means, or simply printing additional money. Although the two obviously are closely related, deficit financing is not quite synonymous with deficit spending, which refers to sometimes intentional excess of expenditures over revenues in order to inject more money into the economy. The expectation may then be that increased business activity will generate enough tax revenue to cover the deficit later.

Definice

Deficitní financování odkazuje na metody získávání finančních prostředků za účelem financování rozdílu mezi příjmy a výdaji.

Příklad použití ve větě

Analytik v televizi tvrdil, že získat finanční prostředky deficitním financováním by nemělo být považováno za součást legitimní strategie k nastartování ekonomického růstu.

Poznámka

Deficit (nebo schodek) je množství peněz, o které výdaje přesahují příjmy. Nejčastěji se tento termín používá v souvislosti s veřejnými výdaji, kde jsou výdaje často vyšší než množství příjmů získané z daní, poplatků apod. Deficitní financování pak odkazuje na metody financování takových deficitů, např. vydáváním vládních dluhopisů, půjčováním peněž jiným způsobem nebo prostě tištěním dalších peněz. Ačkoliv jsou tyto výrazy podobné, deficitní financování není zcela synonymní s pojmem deficitní utrácení, které odkazuje na někdy záměrné utrácení, které převyšuje příjmy za účelem napumpování peněz do ekonomiky, přičemž se očekává, že zvýšená ekonomická aktivita mimo jiné v budoucnu přinese i dostatek daňových přijmu na pokrytí schodku.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us