21
January
2022

Deflationary spiral /

Deflační spirála

Business Term of the Day

Definition

A deflationary spiral is a condition where decreasing prices (deflation) cause further deterioration of the economic situation which in turn exacerbates deflation.

Example sentence

The Minister of Finance called for increasing the extremely low inflation rate targets to avoid a deflationary spiral.

Comment

Deflation is marked by a negative inflation rate. This means that the value of money increases over time and therefore consumers tend to postpone their purchases, because their money may be worth more in the future. Deflation may then cause an economic downturn (recession or depression). Deflation may be caused by decreased money supply and/or reduced demand for goods. One method used in attempts to recover from deflation is an effort to increase prices, called reflation.

Definice

Deflační spirála je stav, ve kterém klesající ceny (deflace) způsobují další zhoršování ekonomické situace, které ještě více zhoršuje deflaci.

Příklad použití ve větě

Ministryně financí vyzvala ke zvýšení extrémně nízkých inflačních cílů, abychom předešli deflační spirále.

Poznámka

Znamením deflace je záporná míra inflace. To znamená, že hodnota peněz se časem zvyšuje, a proto spotřebitelé mají tendenci odkládat své nákupy, protože jejich peníze mohou mít v budoucnu větší hodnotu. Deflace může následně způsobit ekonomické zpomalení (recesi nebo depresi). Deflaci může být způsobena snížením peněžní zásoby a/nebo snížením poptávky po zboží. Jednou metodou používanou v pokusech napravit deflaci je snaha zvýšit ceny, nazývaná reflace.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us