4
January
2022

Delayering /

Delayering

Business Term of the Day

Definition

Delayering is a type of restructuring to reduce the number of levels in an organization.

Example sentence

Schloss Corp’s new management decided to cut down the corporation’s byzantine structure and initiated a first round of delayering which would mainly affect top- and medium-level managers.

Comment

Delayering aims to increase an organization’s efficiency through decreased administration costs, shortened decision-making time, and increased proportion of productive employees. Long-existing companies in particular may be exposed to administrative bloat or featherbedding which hampers productivity, and delayering represents one means to curtail such developments.

Definice

Delayering je typem restrukturalizace za účelem snížení počtu úrovní organizace.

Příklad použití ve větě

Nový management firmy Schloss Corp se rozhodl osekat spletitou strukturu této korporace a zahájil první kolo delayeringu, které má ovlivnit převážně manažery vrcholné a střední úrovně.

Poznámka

Cílem delayeringu je zvýšit efektivitu organizace prostřednictvím snížení administrativních nákladů, zkrácení rozhodovací doby a vyššího poměru produktivních zaměstnanců. Především dlouho existující společnosti mohou být vystaveny nafukování administrativy nebo featherbeddingu, které snižují jejich produktivitu, a delayering je jedním ze způsobů, jak takový vývoj omezit.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us