24
September
2021

Demand side management /

Řízení poptávky

Business Term of the Day

Definition

In the context of electrical energy consumption, demand side management refers to methods aimed at shifting demand for energy from peak times to times when more energy is available and at lower cost.

Example sentence

As part of its demand side management, the local utility company motivates consumers to switch their water heaters on only at night, when the price of electrical energy is lower by half.

Comment

Typically, consumption of electrical energy is low at night and high during the day, it is also higher on weekdays and lower on weekends. There are other patterns, too, depending on weather or local habits. The times of greatest energy usage do not always coincide with greatest generation of energy from renewable resources. Integrating more clean energy sources into the grid requires sophisticated communication between the grid and the demand side. Ideally, consumers (be they households or industrial consumers) or even their individual appliances should react to price incentives and consume energy at times when energy is most abundant and lowest priced. The concept of demand side management is part of an even larger smart grid concept whereby electricity generation and consumption can work as one fully automated system.

Definice

V kontextu spotřeby elektrické energie se řízením poptávky rozumí metody, jejichž cílem je přesunout poptávku po energii z tzv. špičky do období, kdy je k dispozici více energie  za nižší cenu.

Příklad použití ve větě

V rámci řízení poptávky motivuje místní energetická společnost spotřebitele ke spínání ohřívačů vody pouze v noci, kdy je cena elektrické energie o polovinu nižší.

Poznámka

Spotřeba elektrické energie je obvykle nízká v noci a vysoká přes den, je také vyšší ve všední dny a nižší o víkendech a existují i další vzorce v závislosti na počasí nebo místních zvyklostech. Doba nejvyšší spotřeby energie se však málokdy shoduje s dobou, kdy je k dispozici nejvíce elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Integrace většího počtu čistých zdrojů elektrické energie do sítě vyžaduje sofistikovanou komunikaci mezi sítí a poptávkou. V ideálním případě by měli spotřebitelé (ať už jde o domácnosti nebo průmyslové spotřebitele) nebo dokonce jednotlivé spotřebiče reagovat na cenové pobídky a spotřebovávat energii v době, kdy je jí dostatek a je nejlevnější. Koncept řízení strany poptávky je součástí ještě širšího konceptu inteligentní sítě, kde spotřeba a výroba elektřiny mohou fungovat jako jeden plně automatizovaný systém.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us