8
October
2021

Demographics /

Demografie

Business Term of the Day

Definition

Demographics consist in collected statistical data and the characteristics those data reflect relating to a particular population or other group of people.

Example sentence

Demographics of European families are focused only on monogamous marriages; polygamous families are a matter for other parts of the world.

Comment

Demographics of a particular group examine some of its characteristics, which may include such things as fertility, mortality, gender, age, employment, education, economic activities, mother tongue, religion or others depending upon the purpose of such demographic analysis. The demographics of a particular country influence its future economic prospects. The number of children today, for instance, indicates how strong will be the workforce a decade from now. Moreover, countries with aging populations need to adopt measures to cope with rising numbers of economically inactive, elderly people. Demographic changes influence also consumption, savings rates, demand for financial instruments, the housing market, and many other economic phenomena.

Definice

Demografie je soubor statistických údajů a charakteristik, které tato data odrážejí, týkající se určité populace nebo jiné skupiny lidí.

Příklad použití ve větě

Demografie evropských rodin se zabývá pouze monogamními manželstvími, polygamní rodiny jsou záležitostí jiných částí světa.

Poznámka

Demografie určité skupiny zkoumá některé její charakteristiky, ke kterým může patřit například porodnost, úmrtnost, pohlaví, věk, zaměstnanost, vzdělání, ekonomické aktivity, mateřský jazyk, náboženství nebo jiné, v závislosti na účelu takové demografické analýzy. Demografie určité země ovlivňuje její budoucí ekonomické vyhlídky, současný počet dětí například ukazuje, jak silná bude za deset let pracovní síla, země se stárnoucí populací musí přijmout opatření, aby se vyrovnaly s rostoucím počtem ekonomicky neaktivních, starších lidí. Demografické změny ovlivňují také spotřebu, míru úspor, poptávku po finančních nástrojích, trh s bydlením a mnoho dalších ekonomických jevů.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us