22
July
2020

Denial-of-service attack /

Odepření služeb

Business Term of the Day

Definition

Denial-of-service attack is a type of cybercrime whereby attackers overload a website, server, or network with traffic so that it becomes inoperable and legitimate users are prevented from using it.

Example sentence

A huge denial-of-service attack flooded our company mailboxes with thousands of unwanted emails and crashed our customer service operations for more than a week.

Comment

Denial-of-service attack is a dangerous form of cyber criminality based on a simple thing: overloading a system with huge amounts of requests or data and thus making it unavailable. A denial-of-service attack is usually carried out through a network of hacked “zombie” computers and therefore is often called a distributed denial-of-service attack. Denial-of-service attacks have already brought down many well-known websites, like CNN, Airbnb, and PayPal. Protection against such attacks includes always keeping firewalls and anti-virus software up to date. Companies may also use artificial intelligence to identify whether web traffic is legitimate or malicious. Some internet providers offer rerouting services that keep companies’ systems safe by diverting the unwanted huge traffic, sorting through it, then delivering back the legitimate part of that traffic.

Definice

Odepření služeb je typem kybernetického útoku, při kterém útočníci přetíží webovou stránku, síť nebo server požadavky, takže přestane fungovat, čímž zabrání legitimním uživatelům v jejich používání.

Příklad použití ve větě

Obrovský útok typu odepření služeb zaplavil naše firemní emailové schránky tisíci nevyžádanými emaily, kvůli čemuž byl náš zákaznický servis více než týden mimo provoz.

Poznámka

Odepření služeb je nebezpečná forma počítačové kriminality postavená na jednoduché věci: zahlcení systému velkým množstvím požadavků nebo dat a jeho vyřazení z provozu. Útok typu odepření služeb se v angličtině často nazývá také distributed denial-of-service attack, to proto, že se k jeho provedení obvykle používá celá síť tzv. zombie počítačů. Kvůli útokům odepření služeb již spadlo mnoho známých webů jako například CNN, AirBnB nebo Paypal. Ochrana proti těmto útokům zahrnuje pravidelné updatování firewallů a anti-virových softwarů. Firmy mohou používat k rozlišení legitimního a nelegitimního provozu na webových stránkách také umělou inteligenci. Někteří poskytovatelé internetu firmám nabízejí služby, které chrání firemní systémy tím, že nechtěný velký provoz přesměrují, roztřídí a doručí jeho legitimní část zpět.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us