9
September
2020

Deposit insurance /

Pojištění vkladů

Business Term of the Day

Definition

Deposit insurance is a guarantee, usually by the government, that deposits made at a financial institution will be paid out up to a certain amount should the financial institution file for bankruptcy.

Example sentence

The newly reformed bank deposit insurance system requires each bank to pay a premium into a fund established by the government.

Comment

Deposit insurance is part of a financial safety net designed to promote a country’s financial stability by guaranteeing a certain level of deposit security while avoiding bank runs in case a financial institution gets into trouble. Deposit insurance is usually obligatory for banks and similar financial institutions, and it pays claims from a pool of funds to which every depository institution is required to contribute. Different countries have different rules, but usually there is a predefined fixed maximum amount of money that will be paid out to each client (whether an individual or a legal entity) of a bank, should the bank become unable to honor its obligations. In the Czech Republic, this function is fulfilled by the state-run Fond pojištění vkladů (“Deposit Insurance Fund”). A similar function is performed by the Federal Deposit Insurance Corporation and National Credit Union Administration (meant for credit unions) in the U.S. The deposit insurance usually does not apply to such non-deposit investments as bills of exchange and other securities.

Definice

Pojištění vkladů je garance poskytovaná obvykle vládou, že vklady uložené u finanční instituce budou do určité výše vyplaceny i v případě, že daná finanční instituce zkrachuje.

Příklad použití ve větě

Nový reformovaný systém pojištění bankovních vkladů vyžaduje, aby každá banka platila pojistnou částku do fondu založeného vládou.

Poznámka

Pojištění vkladů je součást záchranné finanční sítě, která má za úkol podporovat finanční stabilitu země, garantovat určitou úroveň bezpečnosti vkladů a zamezit tzv. runům na banky v případě, že se nějaká finanční instituce dostane do potíží. Pojištění vkladů je pro banky a obdobné finanční instituce většinou povinné a pojistné nároky se vyplácí z fondu, do kterého každá instituce přijímající peněžní vklady povinně přispívá. Různé státy mají různá pravidla, nicméně obvykle je definovaná maximální fixní částka, která bude každému klientovi (ať už fyzické nebo právnické osobě) vyplacena v případě, že banka nebude schopna ctít své závazky. V ČR tuto funkci plní státem řízený Fond pojištění vkladů, ve Spojených státech má obdobnou funkci Federal Deposit Insurance Corporation (pro banky) a National Credit Union Administration (pro družstevní záložny). Pojištění vkladů se obvykle nevztahuje na nedepozitní investice jako směnky a jiné cenné papíry.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us