20
February
2017

Derivative /

Derivát

Business Term of the Day

Definition

A derivative is a contract between two parties the price of which is based on that of an underlying instrument.

Example sentence

Due to its extensive use of exotic derivatives, Jan’s fund suffered significant losses when the market crashed.

Comment

The underlying can be the price of a stock or bond or an index, interest rate, or even the price of another derivative. Derivatives include futures, forwards, options, swaps, and many others. Although certain derivatives are fairly straightforward and secure, many others are high-risk instruments. This is due to the fact that derivatives are often complicated and misunderstood by investors, involve leverage, are traded on over-the-counter markets with high counter-party risk, are not sufficiently regulated, and collectively involve large amounts of money.

Definice

Derivát je smlouva mezi dvěma stranami, jehož cena je založena na ceně podkladového nástroje.

Příklad použití ve větě

Kvůli širokému využívání exotických derivátů Janův fond utrpěl značné ztráty, když se trh propadl.

Poznámka

Podkladovou proměnnou může být cena akcie jako akcií nebo dluhopisů, stejně jako index, úroková sazba, nebo i cena jiného derivátu. Deriváty zahrnují futures, forwardy, opce, swapy a řadu dalších. Ačkoli některé deriváty jsou vcelku přímočaré a bezpečné, řada jiných jsou vysoce rizikové nástroje. Je to proto, že deriváty jsou často komplikované a investoři jim nerozumí, zahrnují finanční páku, jsou obchodovány na mimoburzovních trzích s vysokým rizikem protistrany, nejsou dostatečně regulovány, a dohromady zahrnují velké objemy peněz.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us