9
July
2020

Design–build /

Design–build

Business Term of the Day

Definition

Design–build is an approach to real estate development where a single entity delivers design as well as construction of a building.

Example sentence

Although I started my career as an architect at an architecture firm, today I work in a construction company where I am responsible for the design aspects of all design–build projects.

Comment

The main advantage of a design–build approach is that a single entity is responsible for both design and construction of a building. Because one company provides design, necessary engineering work, and construction, the client knows where to go in case of any issues. When there is a separate architect and separate builder, which is generally considered to be the traditional approach, a number of issues such as time overlap of design and construction works or high costs and complexity of things designed by the architect may arise and sometimes it is difficult to say who is responsible for what. In fact, though, it is a bit of an exaggeration to speak of this as a fixed tradition. For centuries, a master builder who was in charge of a building’s construction had to know almost everything about architecture, engineering, as well as construction methods.

Definice

Design–build je přístup k rozvoji nemovitostí, v rámci kterého jediná entita dodá projekt i stavbu budovy.

Příklad použití ve větě

Ačkoli jsem začal svou kariéru jako architekt v architektonickém studiu, dnes pracuji pro stavební firmu, kde jsem odpovědný za architektonické aspekty všech design–build projektů.

Poznámka

Největší výhoda přístupu design–build je to, že jediná entita je odpovědná za obojí, projekt i stavbu budovy. Protože jedna firma poskytuje architektonický návrh, nutnou projekční práci i stavbu, zákazník ví, kam má jít v případě jakýchkoliv potíží. Když jsou role architekta a stavebníka oddělené, což se obecně považuje za tradiční přístup, vznikají problémy vyplývající z časových překryvů projekčních a stavebních prací nebo z vysoké ceny a přílišné komplexity věcí navržených architektem a někdy může být těžké určit, co je čí odpovědnost. A popradvě, je trochu přehnané mluvit o ustálené tradici. Po staletí to byl mistr stavitel, který byl odpovědný za stavbu a musel vědět téměř vše o architektuře, projektování i stavebních metodách.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us