12
February
2021

Design life /

Navržená životnost

Business Term of the Day

Definition

Design life is a period of time for which an item is intended to remain functional.

Example sentence

I prefer buying things with long design life because in my opinion this is one aspect of living in a more sustainable manner.

Comment

Design life refers to life expectancy of not only products but also of buildings, equipment, facilities, and other things. Some products are designed to last for a very long time; others may not survive much beyond their warranty periods but might be much less costly to buy. When furnishing a shared student apartment, one might buy the cheapest IKEA goods because it is enough if they will last for a year or two. On the other hand, when buying appliances and furnishings for a house where one intends to live for a number of years, a consumer may invest into higher-quality products that need not be replaced every couple years. Durability versus cost is a subject of competition among producers. Some products are made intentionally to wear out quickly, as otherwise customers would rarely buy replacements. Still others are intended to quickly go out of fashion, become outdated, or be replaced by new and improved versions (this is termed planned obsolescence).

Definice

Navržená životnost je časové období, po které má určitá věc fungovat.

Příklad použití ve větě

Kupuji raději věci, jejichž navržená životnost je dlouhá, protože si myslím, že je to jeden z aspektů udržitelnějšího způsobu života.

Poznámka

Navržená životnost se týká nejen očekávané životnosti výrobků, ale i budov, zařízení, vybavení a jiných věcí. Některé výrobky jsou navržené tak, aby vydržely velmi dlouho, jiné nemusí mít o moc delší život než je jejich záruční doba, ale zase mohou být o dost levnější. Pokud si člověk vybavuje sdílený studentský byt, může si koupit nejlevnější vybavení z IKEA, protože stačí, když vydrží rok nebo dva. Na druhé straně, když si kupuje spotřebiče a nábytek do domu, ve kterém chce bydlet mnoho let, může investovat do kvalitnějšího vybavení, které se nemusí vyměňovat každých pár let. Trvanlivost versus cena je předmětem konkurence mezi výrobci. Některé výrobky jsou schválně vyrobené tak, aby se brzy opotřebovaly, protože jinak by je zákazníci zřídka kupovali znovu.  Jiné jsou zase vyrobeny tak, aby vyšly brzy z módy, zastaraly nebo byly nahrazeny novými vylepšenými verzemi (tomu se říká plánované zastarávání).

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us