15
October
2019

Developed economy /

Rozvinutá ekonomika

Business Term of the Day

Definition

A developed economy is a – generally national – economy that is, over the long term, secure, stable, and growing.

Example sentence

GoldFund ensures your investment is safe by investing exclusively into securities in developed economies.

Comment

Developed economies are often contrasted with undeveloped economies, also variously termed underdeveloped economies, developing economies, and emerging economies. The level of a particular economy’s development can be measured through purely economic metrics, such as gross domestic product (GDP) and per capita income, but also through indicators taking into account such noneconomic measures of development as the human development index (HDI).

Definice

Rozvinutá ekonomika je – obecně národní – ekonomika, která je dlouhodobě bezpečná, stabilní a rostoucí.

Příklad použití ve větě

Společnost GoldFund zajišťuje bezpečnost vaší investice tím, že investuje výhradně do cenných papírů v rozvinutých ekonomikách.

Poznámka

Rozvinuté ekonomiky jsou často stavěny do protikladu s nerozvinutými ekonomikami, které bývají označovány také jako rozvojové nebo vznikající ekonomiky. Úroveň rozvinutí určité ekonomiky lze měřit čistě ekonomickými metrikami jako je hrubý domácí produkt (HDP) nebo příjem na hlavu, ale také indikátory, které berou v potaz i neekonomické metriky míry rozvoje jako je index lidského rozvoje (HDI).

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us