24
November
2021

Digital doppelganger /

Digitální dvojník

Business Term of the Day

Definition

A digital doppelganger is a virtual representation of a real person consisting of information about that individual which he or she leaves behind while searching, communicating, and transacting on the internet.

Example sentence

The idea that each of us has quite an accurate digital doppelganger is quite scary; I think we need to think more about digital ethics and possible misuse of personal data by cybercriminals.

Comment

Nearly every person today has an account on a social network, uses e-mail and internet banking or shops online. In these ways, everybody leaves behind traces of information about himself or herself (as well as about others with whom he or she has contact). When put together, this data may create a surprisingly accurate profile, including information about health conditions, preferred music, even favorite colors, as well as many other characteristics and preferences. This information may be well used by businesses to create hyper-personalized offers for their customers or, based upon shoppers’ saved profiles, to accurately assess which first- or second-time visitors will become loyal customers. Big data and artificial intelligence play major roles here, and they are increasingly capable of putting this information together in amazingly sophisticated ways.

Definice

Digitální dvojník je virtuální reprezentace skutečné osoby skládající se z informací, které o sobě tato osoba zanechává na internetu při vyhledávání, komunikace a provádění transakcí.

Příklad použití ve větě

Představa, že každý z nás má celkem přesného digitálního dvojníka, je docela děsivá; myslím, že bychom měli více přemýšlet o digitální etice a možném zneužití osobních informací kyberzločinci.

Poznámka

Téměř každý člověk má dnes účet na sociální síti, používá e-mail a internetové bankovnictví nebo nakupuje online. Každý tak o sobě (a také o druhých, se kterými je v kontaktu) zanechává stopy informací. Když se tato data spojí dohromady, mohou vytvořit překvapivě přesný profil včetně informací o zdravotním stavu, oblíbené hudbě, oblíbených barvách a mnoha dalších charakteristik a preferencí. Tyto informace mohou obchodníci dobře využít k vytvoření hyper-personalizovaných nabídek pro své zákazníky nebo na základě uložených profilů nakupujících přesně vyhodnotit, kteří nově příchozí se stanou věrnými zákazníky. Velkou roli zde hrají velká data a umělá inteligence, která je stále více schopna tyto informace dávat dohromady neuvěřitelně sofistikovanými způsoby.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us