9
April
2021

Digital marketing /

Digitální marketing

Business Term of the Day

Definition

Digital marketing encompasses any kind of marketing carried out through digital media.

Example sentence

We wanted at first to hire a digital marketing specialist for our company, but ultimately we decided it was more practical to outsource the whole area to a team of specialists from another company.

Comment

Digital marketing encompasses any marketing message appearing on the screen of a computer, tablet, or mobile phone. Within the realm of digital marketing we include e-mail campaigns, campaigns on social media, PPC, SEO, blogging, advertisements in mobile phone applications, and an ever-growing list of much more. The term digital marketing does not relate so much to the features of a marketing message but rather about where that marketing message is placed – in digital media. Because digital media constitute powerful marketing channels and tools today, successful companies make very serious efforts to choose the most effective digital channels for engaging their target audiences and thus increasing sales.

Definice

Digitální marketing zahrnuje jakýkoliv marketing uskutečňovaný prostřednictvím digitálních médií.

Příklad použití ve větě

Nejprve jsme chtěli do naší společnosti najmout specialistu na digitální marketing, ale nakonec jsme se rozhodli, že bude praktičtější celou oblast outsourcovat týmu specialistů z jiné firmy.

Poznámka

Digitální marketing zahrnuje jakékoliv marketingové sdělení, které se objevuje na obrazovce počítače, tabletu nebo mobilního telefonu. Do oblasti digitálního marketingu zahrnujeme e-mailové kampaně, kampaně na sociálních médiích, PPC, SEO, blogování, reklamy v mobilních aplikacích a neustále se prodlužující seznam dalších záležitostí. Termín digitální marketing není ani tak o charakteristikách marketingového sdělení jako spíše o tom, kam je dané sdělení umístěno – do digitálních médií. Protože digitální média jsou dnes silným marketingovým kanálem a nástrojem, úspěšné firmy věnují výběru nejefektivnějších digitálních kanálů mnoho úsilí, aby zaujaly cílové publikum a zvýšily tak prodeje.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us