16
December
2020

Direct marketing /

Přímý marketing

Business Term of the Day

Definition

Direct marketing is a form of advertising wherein potential customers are addressed directly without using a middleman.

Example sentence

Direct marketing campaigns are made possible also by the availability of bulk mail discounts from postal service providers.

Comment

A traditional example of direct marketing consists in direct mail campaigns with flyers, catalogues, or other printed materials coming into people’s mailboxes at their homes. Recently, however, direct marketing has taken many other forms. Even sending out e-mails and making phone calls to potential customers are becoming outdated when sellers can display targeted online advertisements on websites or on social networks that a given person is visiting. The target audience of direct marketing is usually defined in advance. It might, for example, be subscribers to a magazine about cars, people living in close proximity to a certain shop, or Facebook users aged 25–40 who are enthusiasts for organic food. The trend today is to follow people’s online activity and then to make direct marketing as personalized as possible, and it might even be custom made down to the level of the individual customer or potential customer.

Definice

Přímý marketing je způsob reklamy, ve které jsou potenciální zákazníci osloveni přímo, bez použití prostředníka.

Příklad použití ve větě

Přímé marketingové kampaně jsou možné i díky množstevním slevám provozovatelů poštovních služeb.

Poznámka

Klasickým příkladem přímého marketingu je kampaň ve formě poštovní zásilky obsahující letáky, katalogy nebo jiné tištěné materiály, která přijde lidem domů do poštovní schránky. V poslední době má však přímý marketing i mnoho jiných forem. Dokonce i emaily nebo telefonáty potenciálním zákazníkům jsou už trochu staromódní v době, kdy prodejci mohou zobrazovat přesně cílenou on-line reklamu na stránkách nebo sociálních sítích, které dané osoba navštěvuje. Cílová skupina přímého marketingu je obvykle předem definována – mohou to být například předplatitelé časopisu o autech, lidé žijící v těsné blízkosti nějakého obchodu nebo uživatelé Facebooku ve věku 25–40 let, kteří jsou fanoušky biopotravin. Současným trendem je sledovat aktivitu lidí na webu a dělat přímý marketing tak osobní, jak je to jen možné, nebo dokonce šitý na míru jednotlivým zákazníkům nebo potenciálním zákazníkům.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us