2
July
2021

Discount rate /

Lombardní sazba

Business Term of the Day

Definition

A discount rate is the interest rate paid by commercial banks for loans they take at the central bank.

Example sentence

In line with similar measures by other central banks, the Swiss National Bank decreased its discount rate by 25 basis points to 0.75%.

Comment

In English, the words “discount rate” can have several quite different meanings, the two most common being either the interest rate paid by commercial banks for loans they take at a central bank or the interest rate used to determine the present value of future cash flows. In Czech, the discount rate (diskontní sazba) is an interest paid to commercial banks for their deposits at the central bank, whereas the interest rate paid by commercial banks and other financial institutions for their loans from the central bank is called the Lombard rate (lombardní sazba). Both of these are key monetary policy instruments.

Definice

Lombardní sazba je úroková sazba, kterou platí komerční banky za své půjčky u centrální banky.

Příklad použití ve větě

V souladu s podobnými opatřeními centrálních bank Švýcarská národní banka snížila lombardní sazbu o 25 bazických bodů na 0,75 %.

Poznámka

Slovní spojení „discount rate“ může mít v angličtině několik různých významů, dva nejznámější jsou tyto: úroková sazba, kterou platí komerční banky za úvěry, které mají u centrální banky a úroková sazba používaná ke stanovení současné hodnoty budoucích peněžních toků. V češtině je diskontní sazba úrok, kterým jsou úročeny vklady komerčních bank u centrální banky, zatímco úroková sazba, kterou platí komerční banky a další finanční instituce za své úvěry u centrální banky, se nazývá "lombardní sazba". Obě tyto sazby jsou klíčovými nástroji měnové politiky.<

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us