3
October
2018

Disposition effect /

Dispoziční efekt

Business Term of the Day

Definition

The disposition effect is a cognitive bias of investors that may cause them irrationally to sell assets which have been performing well and hold onto those that have been doing poorly.

Example sentence

John is vulnerable to the disposition effect in his investing, because he holds onto his losing positions much longer than he should.

Comment

The effect is closely related to the sunk cost fallacy and loss aversion – the fact that people generally assign a higher value to losing an amount than to gaining that same amount. Because of this, for example, equity investors tend to hold onto stocks which have decreased in price, perhaps hoping to recover their loss, and sell stocks whose price has increased in an effort to “lock in” their profits. A more rational strategy in many cases would be to keep the “winning” stocks in one’s portfolio and sell the poorly performing ones.

Definice

Dispoziční efekt je kognitivní klam investorů, který je může přimět k tomu, že iracionálně prodávají aktiva, kterým se vedlo dobře, a drží aktiva, kterým se vedlo špatně.

Příklad použití ve větě

John ve svém investování podléhá dispozičnímu efektu, protože své ztrátové pozice drží mnohem déle, než by měl.

Poznámka

Tento efekt je úzce spojen s klamem utopených nákladů a averzí k riziku – což je skutečnost, že lidé obecně přisuzují vyšší hodnotu ztrátě částky než zisku stejné částky. Kvůli tomu například akcioví investoři zpravidla drží akcie, jejichž cena klesla, snad v naději, že svou ztrátu z nich získají zpět, a prodávají akcie, jejichž cena se zvýšila, protože se snaží „uzamknout“ svoje zisky. Racionálnější strategií by v mnoha případech bylo držení „vyhrávajících“ akcií v portfoliu a prodávání těch, které si vedou špatně.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us