14
June
2017

Disruptive innovation /

Převratná inovace

Business Term of the Day

Definition

A disruptive innovation is a radical change that transforms an entire sector or market, rendering previous positions and strategies obsolete or invalid.

Example sentence

NewWorld claims its new line of 3D-printing drones will be a disruptive innovation on the construction market.

Comment

A disruptive innovation, a term coined by Clayton Christensen, is commonly brought about through application of a disruptive technology. The automobile, for example, did not become a disruptive innovation replacing horse-drawn carriages until Henry Ford introduced assembly line production to the automotive industry. Such technology allows a disruptive innovator to offer a better service or product and thereby to gradually take over the customer base of the original market leaders. Disruptive innovation is contrasted with sustaining innovation, which allows gradual improvement in existing products and services.

Definice

Převratná inovace je radikální změna, která promění celý sektor nebo trh a kvůli které jsou předchozí pozice a strategie zastaralé nebo neplatné.

Příklad použití ve větě

Společnost NewWorld tvrdí, že její nová řada 3D tisknoucích dronů bude převratnou inovací na stavebním trhu.

Poznámka

Převratnou inovaci, což je termín vytvořený Claytonem Christensenem, obvykle přivodí aplikace disruptivní technologie. Například automobily se staly převratnou inovací, která nahradila koňská spřežení, až když Henry Ford zavedl do automobilového průmyslu montážní linku. Taková technologie umožní převratnému inovátorovi nabízet lepší službu nebo produkt a tím postupně převzít zákaznickou základnu původních vedoucích hráčů. Převratné inovace jsou stavěny do protikladu ke spojité inovaci, která umožňuje postupné vylepšování stávajících produktů a služeb.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us