25
March
2022

Divestment /

Divestice

Business Term of the Day

Definition

Divestment is the sale of an asset, thereby reducing the investor’s position or ownership share.

Example sentence

MazeBank decided to divest itself of its insurance subsidiary in order to finance its expansion into the French market.

Comment

Also termed divestiture, it is the opposite of investment. As with investments, the reasons for divestment are diverse, ranging from purely financial (selling off an underperforming investment) or managerial (disposing of a fringe division to focus on core business) to sociopolitical or moral (e.g., removing shares in tobacco companies from a portfolio focused on health care).

Definice

Divestice je prodej určitého aktiva snižující pozici investora nebo jeho vlastnický podíl.

Příklad použití ve větě

Společnost MazeBank se rozhodla divestovat svou dceřinou pojišťovací společnost, aby financovala svou expanzi na francouzský trh.

Poznámka

Jde o protiklad investice. Podobně jako u investic, důvody divestic jsou různé a sahají od čistě finančních důvodů (prodej nevýkonné investice) přes manažerské (zbavení se okrajové divize pro lepší zaměření na klíčové podnikání) až po společenské a morální (odstranění akcií tabákových společností z portfolia zaměřeného na zdravotnictví).

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us