20
November
2015

Dividend /

Dividenda

Business Term of the Day

Definition

A dividend is a portion of a company’s after-tax profits distributed to its shareholders.

Example sentence

Some shareholders have complained that ACME’s dividends are too low and they are not getting their fair slice of the pie.

Comment

When a company earns a profit, it can pay said profit to shareholders as a dividend, re-invest it into the company (retained earnings), and/or use it to repurchase (or buy back) its own shares. The board of directors sets the amount and timing of any dividend payment. Payment is generally made in the form of cash or additional shares and is allocated to shareholders based on how many shares each holds and of what class. Holders of preferred shares may have a priority right to receive dividends ahead of those who hold common shares.

Definice

Dividenda je část zisků společnosti po zdanění, která je rozdělena mezi akcionáře.

Příklad použití ve větě

Někteří akcionáři si stěžovali, že dividendy společnosti ACME jsou příliš nízké, a že nedostávají svůj „férový díl koláče“.

Poznámka

Pokud společnost vytvoří zisk, může jej vyplatit akcionářům coby dividendu, znovu investovat do sebe (nerozdělený zisk) nebo jej použít pro odkup vlastních akcií. Částku k výplatě dividendy a její termín určuje představenstvo. Výplata dividendy se obvykle provádí v hotovosti nebo ve formě dalších akcií a je přidělována akcionářům na základě typu a počtu držených akcií. Držitelé prioritních akcií mohou mít přednostní právo získat dividendy dříve než držitelé kmenových akcií.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us