30
January
2017

Dogs of the Dow /

Psi indexu Dow

Business Term of the Day

Definition

Dogs of the Dow is an investment strategy focusing on identifying undervalued stocks included in the Dow Jones Industrial Average.

Example sentence

Jones advised me that before implementing my investment strategy I should compare it with other tried-and-tested approaches such as Dogs of the Dow.

Comment

Dogs of the Dow is an example of a stock-picking investment strategy. It identifies 10 stocks with the highest dividend yields. A high dividend yield can be interpreted as signaling a low share price relative to the stable dividend. The underlying principle is that blue chip companies set dividends according to what they are able to pay and do not alter dividend levels according to stock market cycles. Thus, companies with high dividend yields may be seen as undervalued and at the bottom of their business cycles, and their stock prices can be expected to rise faster than those of other companies. Following this strategy, therefore, should enable an investor to beat the market. Certain assumptions underlying the strategy, however, have been criticized.

Definice

Psi indexu Dow je investiční strategie zaměřená na vyhledávání podhodnocených akcií zahrnutých v indexu Dow Jones Industrial Average.

Příklad použití ve větě

Jonesová mi poradila, že před zavedením své investiční strategie bych ji měl porovnat s prověřenými strategiemi jako psi indexu Dow.

Poznámka

Psi indexu Dow jsou příkladem investiční strategie výběr akcií. Identifikuje deset akcií s nejvyšším dividendovým výnosem. Vysoký dividendový výnos je možné interpretovat jako signál nízkých cen akcií oproti stabilní dividendě. Podkladovým principem je, že společnosti z kategorie modrých žetonů nastavují dividendy podle toho, co jsou schopny zaplatit a nemění úroveň dividend podle cyklů akciového trhu. Tím pádem společnosti s vysokými výnosy mohou být vnímány jako podhodnocené a na dně svého hospodářského cyklu, a je možné očekávat, že ceny jejich akcií porostou rychleji než akcie jiných společností. Sledováním této strategie by tedy investor měl být schopen porazit trh. Určité předpoklady, na kterých je tato strategie založena, však byly kritizovány.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us