12
December
2018

Downsizing /

Snižování stavů

Business Term of the Day

Definition

Downsizing is a (generally planned and targeted) reduction in the number of employees within an organization.

Example sentence

Because the sales department secured several additional orders, Voltic’s CEO was happy to announce that the previously anticipated downsizing would not take place.

Comment

Companies typically downsize in response to such external factors as rising raw materials prices, slowing product demand, increasingly competitive pricing, and general economic weakness. Downsizing reduces personnel and other costs, and therefore it may help a company weather unfavorable periods or permanently changed conditions. It may also be performed as part of a reorganization or delayering. Unless carefully managed, however, there is a risk of losing talent and alienating that part of the workforce remaining with the company. Downsizing may be contrasted with rightsizing, which is a more strategic and continuous effort to maintain an optimal organizational size. In general practice, though, the latter term has become almost a euphemism for downsizing.

Definice

Snižování stavů je (obecně plánovaná a cílená) redukce počtu zaměstnanců ve společnosti.

Příklad použití ve větě

Díky tomu, že obchodní oddělení zajistilo několik dodatečných objednávek, mohl generální ředitel společnosti Voltic s potěšením oznámit, že k dříve očekávanému snižování stavů nedojde.

Poznámka

Společnosti typicky snižují stavy v reakci na vnější faktory jako nárůst cen surovin, redukce poptávky, tlak na ceny ze strany konkurence, a obecně slabé hospodářství. Snižování stavů redukuje personální a další náklady a tím může pomoci společnosti přečkat nepříznivá období nebo trvale změněné podmínky. Může být také prováděna v rámci reorganizace nebo delayeringu. Pokud však není pečlivě řízeno, představuje riziko ztráty talentů a odcizení té části pracovní síly, která ve společnosti ještě zbývá. Snižování stavů lze postavit do protikladu k rightsizingu, což je strategičtější a průběžná snaha udržovat optimální velikost organizace. V obecné praxi se však termín „rightsizing“ stal takřka eufemismem ke snižování stavů.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us