19
September
2018

Drip marketing /

Kapkový marketing

Business Term of the Day

Definition

Drip marketing is a marketing strategy that consists in sending small bits of content over an extended period of time.

Example sentence

We need to adjust our drip marketing messages because they too often get marked as spam.

Comment

Drip marketing uses numerous prewritten messages that are sent to potential leads via e-mail, social networks, or direct mail. These messages may simply be sent at preset periods or can be triggered by specific user actions (such as visiting the company’s website or looking at a specific product). The purpose of drip marketing is to build up share of mind one message at a time. The term refers to drip irrigation, which also dribbles small amounts of water directly to the plants’ roots over a long time.

Definice

Kapkový marketing je marketingová strategie, která sestává z posílání malých kusů obsahu po delší časové období.

Příklad použití ve větě

Musíme upravit naše zprávy pro kapkový marketing, jelikož jsou příliš často označované jako spam.

Poznámka

Kapkový marketing využívá mnoho předem vytvořených zpráv, které jsou potenciálním kontakty posílány prostřednictvím e-mailu, sociálních sítí, nebo poštou. Tyto zprávy mohou být posílány v předem stanovených intervalech nebo je mohou spouštět konkrétní úkony uživatelů (jako návštěva webu společnosti nebo prohlédnutí si konkrétního produktu). Účelem kapkového marketingu je budovat podíl na mysli po jednotlivých zprávách. Tento termín odkazuje ke kapkové závlaze, která také rozvádí kapky vody přímo ke kořenům rostlin po dlouhou dobu.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us