20
February
2020

Drip pricing /

Drip pricing

Business Term of the Day

Definition

Drip pricing is the practice of advertising only part of a product’s price and revealing additional fees only later in the purchase process.

Example sentence

ACME is facing penalties in the millions after a court found that its use of drip pricing in its mobile app was misleading.

Comment

Common examples of drip pricing use include plane tickets, where airlines used to commonly display a very low headline price initially and then add surcharges for such items as payment processing, bags, and airport fees only after customers had chosen flights. It is considered to be a successful way of generating sales because consumers tend to anchor their sense of value to the headline price and also tend to think of starting the buying process as a commitment that they want to see through. Various jurisdictions have enacted regulations to prevent drip pricing from deceiving consumers, including the requirement within the EU for all quoted prices to include all applicable taxes (e.g., goods must be listed with VAT included and city taxes must be included within hotel prices).

Definice

Anglický termín „drip pricing“ označuje praxi propagace jen částečné ceny za produkt a odhalení dodatečných poplatků až později během procesu nákupu.

Příklad použití ve větě

Společnosti ACME hrozí milionové pokuty poté, co soud rozhodl, že takzvaný „drip pricing“ v její mobilní aplikaci byl zavádějící.

Poznámka

Běžným příkladem takovéto praxe jsou letenky, kde aerolinky běžně zobrazovaly nejprve velmi nízkou titulní cenu a následně přidávaly poplatky za položky jako zpracování platby, zavazadla a letištní poplatky až poté, co si zákazníci vybrali let. Tato technika je považována za úspěšný způsob generování tržeb, jelikož zákazníci mají tendenci zakotvit svou představu o hodnotě podle titulní ceny, a také považují zahájení procesu nákupu za závazek, který chtějí dokončit. Různé jurisdikce prosadily normy, které brání tomu, aby takové techniky mátly spotřebitele, včetně požadavku EU, aby všechny uváděné ceny zahrnovaly všechny příslušné daně (např. zboží musí být uváděno včetně DPH a hotelové ceny musí zahrnovat městské daně).

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us