10
August
2016

Drop-shipping /

Dropshipping

Business Term of the Day

Definition

Drop-shipping is a method of fulfilling orders wherein the retailer does not stock goods but transfers orders to another party which ships them to the customer.

Example sentence

ACME is looking into opening its computer accessories up for drop-shipping so as to gain exposure and transfer some of the marketing burden onto other retailers.

Comment

This fulfillment method benefits the retailer in that it does not require a large capital investment up front into purchasing inventory to sell or acquiring space to store the goods. The products are stored with a manufacturer, wholesaler, or distributor, meaning the drop-shipper has low overhead. The retailers may have samples of the products to display for customers to try out or merely have a product catalog with a list of products for sale. This method of retailing has risen in popularity with increased online commerce. Given that drop-shipping involves small orders, retailers do not generally benefit from the economies of scale that typically come from buying from wholesalers. This means that they generally have small profit margins in addition to being reliant on third parties for delivery.

Definice

Dropshipping je metoda realizace objednávek, při které obchodník neskladuje zboží, ale převádí objednávky jiné straně, která je dodává zákazníkovi.

Příklad použití ve větě

ACME hledá způsoby, jak nabídnout svoje počítačové příslušenství pro dropshipping, aby získala viditelnost a přenesla část marketingové zátěže na jiné prodejce.

Poznámka

Tato dodací metoda je výhodná pro obchodníka v tom, že nevyžaduje velké předchozí kapitálové investice na nákup inventáře na prodej nebo zřízení prostor ke skladování zboží. Výrobky jsou skladovány u výrobce, velkoobchodníka nebo distributora, což znamená, že dropshipper má nízké režijní náklady. Obchodníci mohou mít vzorky výrobků pro předvedení zákazníkům, aby si je mohli vyzkoušet, nebo jen katalog výrobků se seznamem prodávaných produktů. Tato maloobchodní metoda získala na popularitě s nárůstem onlinového obchodu. Vzhledem k tomu, že dropshipping se týká malých zakázek, obchodníkům obvykle neplyne prospěch z úspor z rozsahu, který je obvykle spojen s nákupem od velkoobchodníků. To znamená, že obecně mívají menší ziskové marže, kromě toho, že se musí spoléhat na dodávky třetí stranou.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us