14
April
2020

Drug pipeline /

Drug pipeline

Business Term of the Day

Definition

A drug pipeline comprises all drugs being developed or tested at a given time.

Example sentence

ACME’s drug pipeline includes two drugs targeting Alzheimer’s that analysts say have a good chance to be approved.

Comment

The drugs in the pipeline include all drugs being investigated, whether they are entirely novel or variations on or new applications for existing drugs. The pipeline spans all stages of a drug’s research and development, from discovery through preclinical studies (testing in animals) and clinical trials (testing in humans, which includes several phases) up to approval and marketing. A drug pipeline can refer to the drugs of a particular company or of entire sectors. Looking at a drug company’s pipeline, and especially seeing how many drugs have advanced to late-phase clinical trials, can give a good indicator of that company’s worth.

Definice

Anglický pojem „drug pipeline“ označuje všechna léčiva, která jsou v určitou chvíli ve vývoji nebo ve fázi testování.

Příklad použití ve větě

„Drug pipeline“ společnosti ACME zahrnuje dvě léčiva zaměřená na Alzheimerovu chorobu, které mají podle analytiků dobrou šanci na schválení.

Poznámka

Léčiva v „pipeline“ (doslova potrubí, zde ve významu množiny rozpracovaných věcí) zahrnují všechna zkoumaná léčiva, ať už jsou úplně nová nebo jde o variace stávajících léčiv nebo jejich nové aplikace. Tato „pipeline“ zahrnuje všechny fáze výzkumu a vývoje léčiv, od objevení po předklinické studie (testování na zvířatech) a klinické studie (testování na lidech, které zahrnuje několik fází) až po schválení a marketing. „Drug pipeline“ může zahrnovat léčiva určité společnosti nebo celých sektorů. Pohled na „pipeline“ farmaceutické společnosti, a především na to, kolik léčiv pokročilo do konečné fáze klinických testů, může být dobrým indikátorem její hodnoty.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us