2
February
2021

Durable goods /

Zboží dlouhodobé spotřeby

Business Term of the Day

Definition

Durable goods are products that last for a long time with continued use.

Example sentence

Before you invest so much money into ACME, keep in mind that demand for durable goods might shrink if the recession worsens and as people will have less money left over for large purchases.

Comment

Also known as hard goods and durables, common examples include cars, home appliances, and furniture. These goods generally last at least 3 years and are often contrasted with consumables, which are spent in their use, including such fast-moving consumer goods (FMCG) as food and toiletries. In contrast to FMCG, durable goods typically have lower sales volumes (as they wear out slowly and so do not need to be replaced often) but higher profit margins on each item sold. The high cost associated with durable goods generally makes them less prone to impulse buying. The resilient nature of these goods led to the creation of the economic indicator durable goods orders, used to evaluate manufacturing activity.

Definice

Zboží dlouhodobé spotřeby jsou produkty, které vydrží dlouhou dobu používání.

Příklad použití ve větě

Než investujete tolik peněz do společnosti ACME, uvědomte si, že poptávka po zboží dlouhodobé spotřeby se může snížit, pokud se recese prohloubí a tím, jak lidem zbude méně peněz na velké nákupy.

Poznámka

Běžné příklady zboží dlouhodobé spotřeby zahrnují automobily, domácí spotřebiče a nábytek. Toto zboží obecně vydrží alespoň 3 roky a často se dává do kontrastu se spotřebním zbožím, které jsou použitím spotřebovávány, včetně například rychloobrátkového spotřební zboží (FMCG) jako potraviny nebo drogerie. Oproti FMCG má zboží dlouhodobé spotřeby typicky nižší objem prodejů (jelikož se opotřebovávají pomalu, takže není potřeba je tak často nahrazovat), ale s vyšší ziskovou marží s každé prodané položky. Kvůli své vyšší ceně je zboží dlouhodobé spotřeby méně náchylné k impulzivnímu nakupování. Odolná povaha tohoto zboží vedla k vytvoření ekonomického indikátoru Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby, který se používá pro vyhodnocení aktivity výroby.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us