23
August
2019

Earnings management /

Upravování zisku

Business Term of the Day

Definition

Earnings management encompasses a broad group of practices and methods whereby accounting records are manipulated so as to present a more favorable (or potentially more unfavorable) view of an accounting entities performance.

Example sentence

There were numerous reports that the prevalence of earnings management among companies had decreased during the financial crisis of 2008 but increased again once the crisis had abated.

Comment

Companies and other organizations engage in earnings management to influence investors, lenders, business partners, and other stakeholders and decision-makers. Earnings management is widespread among many companies. This practice is most commonly applied to short-term earnings and to present an appearance of more uniform earnings. It can range from timing crucial transactions to occur just before or after a reporting date to selecting a more suitable accounting method to outright fraud. For investors, it can be difficult to recognize whether a company is or is not engaging in earnings management and to what degree. That is especially the case if a company is managing earnings consistently over the long term.  Some companies openly manage their earnings by reporting non-GAAP measures and even non-GAAP financial statements.

Definice

Upravování zisku zahrnuje širokou škálu praktik a metod, které manipulují účetní záznamy tak, aby poskytovaly příznivější obraz (nebo potenciálně méně příznivý) výkonu účetní jednotky.

Příklad použití ve větě

Řada zpráv zjistila, že výskyt upravování zisku mezi společnostmi poklesl během finanční krize roku 2008, ale opět se zvýšila, jakmile krize pominula.

Poznámka

Společnosti a další organizace provádějí upravování zisku za účelem ovlivnění investorů, věřitelů, obchodních partnerů a dalších zainteresovaných stran a osob s rozhodovací pravomocí. Upravování zisku je rozšířené mezi řadou společností. Tato praktika se nejčastěji aplikuje na krátkodobé výnosy a za účelem vykázání jednotnějšího zisku. Může sahat od načasování zásadních transakcí tak, aby k nim došlo těsně před nebo po datu vykazování nebo výběr nejvhodnější účetní metody až po jasný podvod. Pro investory je obtížné rozpoznat, zda společnost provádí upravování zisku a v jakém rozsahu. Zejména pak, pokud společnost provádí upravování zisku konzistentně a dlouhodobě. Některé společnosti otevřeně upravují zisk vykazováním non-GAAP výsledků nebo dokonce non-GAAP finančních výkazů.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us