7
February
2022

Earnings per share (EPS) /

Zisk na akcii

Business Term of the Day

Definition

Earnings per share is a company’s net profit minus preferred stock dividends divided by the number of shares.

Example sentence

Through a series of complementary acquisitions of other companies, GryphonCorp managed to keep EPS growing year after year.

Comment

EPS is used in calculating the price/earnings ratio, a measure of the value the market places on a company and its shares. There are various ways to define earnings and number of shares, so EPS values may vary according to those definitions. Some companies may also doctor their EPS values through such means as creative accounting to make their performance seem more impressive or their stocks undervalued. Accounting authorities therefore provide precise definitions of EPS to be used for reporting purposes.

Definice

Zisk na akcii je čistý zisk společnosti bez dividend pro prioritní akcie dělený počtem jejích akcií.

Příklad použití ve větě

Pomocí série vzájemně se doplňujících akvizic jiných společností dokázala společnost GryphonCorp udržet rostoucí zisk na akcii několik let v řadě.

Poznámka

Označuje se anglickou zkratkou EPS. Zisk na akcii se využívá při počítání poměru ceny a zisku, měřítko hodnoty, jíž trh přisuzuje společnosti a jejím akciím. Zisk na akcii investoři používají pro stanovení ziskovosti investice do společnosti. Existují různé způsoby, jak definovat zisk i počet akcií, takže hodnoty EPS se budou lišit podle těchto definic. Některé společnosti mohou také falšovat své EPS prostřednictvím například kreativního účetnictví, aby se jejich výkon zdál působivější nebo jejich akcie podhodnocené. Proto účetní autority poskytují přesné definice EPS, které se následně používají pro účely vykazování.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us