22
December
2020

Easement /

Služebnost

Business Term of the Day

Definition

An easement is the right to a specific use of another party’s real property.

Example sentence

The Dragos recently finalized a conservation easement on their property by the lake, ensuring that it will not be further developed but they can remain living there.

Comment

The easement is recorded as an interest in the property that remains in the possession of the owner. Easements may be affirmative easements granting the right to do something (e.g., place power lines on the property) or negative easements prohibiting a certain action (e.g., preventing neighbors from building extra stories that would block sunlight). They also may be attached to a property no matter who the owner is or whether ownership is transferred (known as easements appurtenant) or connected to a certain individual (known as easements in gross). An example of an easement is the right to cross over a property, known as a wayleave (e.g., the right to access power lines on the property) or other right of way (e.g., the right for rail tracks to cross property).

Definice

Služebnost je právo na určité využití nemovitosti jiné strany.

Příklad použití ve větě

Dragosovi nedávno dokončili služebnost na zachování své nemovitosti u jezera, která zajišťuje, že na ní nebudou dále stavět, ale mohou tam nadále žít.

Poznámka

Služebnost se zaznamenává jako podíl na nemovitosti, která zůstává v držbě majitele. Služebnosti mohou být aktivní, které udělují právo něco činit (např. umístit na pozemek elektrické vedení) nebo záporná, které zakazují určitou činnost (např. brání sousedům ve výstavbě dalších podlaží, které by blokovaly sluneční světlo). Také je možné je připojit k nemovitosti bez ohledu na to, kdo je majitelem, nebo zda došlo k převodu vlastnictví (pozemková služebnost) nebo spojené s určitou osobou (osobní služebnost). Příkladem služebnosti je právo na překročení pozemku, známé jako právo průchodu (např. právo na přístup k elektrickému vedení na pozemku) nebo jiné právo cesty (v anglosaském právu např. právo na stavbu železnice napříč pozemkem).

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us