29
November
2017

Ecological footprint /

Ekologická stopa

Business Term of the Day

Definition

Ecological footprint is a summary indicator of an entity’s or activity’s impact on the environment.

Example sentence

Several nongovernment organizations have calculated the ecological footprint of the proposed power plant to convince the public that the developer’s proclamations were merely a case of greenwashing.

Comment

Ecological footprint is calculated by means of ecological footprint analysis (EFA), which incorporates various factors including carbon footprint, energy consumption, and water requirements, and is measured in global hectares (gha). It compares the demands that a person places upon the Earth’s resources relative to those resources available to support the average person. Earth has about 2.1 global hectares of productive land per person, whereas an average person currently has an ecological footprint of 2.7 gha. Of course, ecological footprints vary wildly between countries, from up to 15 gha per person for Luxembourg to less than 0.5 for Eritrea and East Timor.

Definice

Ekologická stopa je souhrnný ukazatel dopadu určité osoby nebo činnosti na životní prostředí.

Příklad použití ve větě

Několik nevládních organizací vypočítalo ekologickou stopu navrhované elektrárny, aby přesvědčily veřejnost, že prohlášené developera jsou pouze příkladem „natírání na zeleno“.

Poznámka

Ekologická stopa se počítá prostřednictvím analýzy ekologické stopy, která zahrnuje různé faktory včetně uhlíkové stopy, spotřeby energie a spotřeby vody, a měří se v globálních hektarech (gha). Porovnává požadavky, které osoba klade na zdroje na planetě Zemi se zdroji, které jsou dostupné na podporu průměrné osoby. Země má okolo 2,1 globálních hektarů produktivní půdy na osobu, zatímco průměrný člověk má aktuálně ekologickou stopu 2,7 gha. Ekologická stopa je samozřejmě výrazně jiná v různých zemích, a pohybuje se od 15 gha na osobu pro Lucembursko po méně než 0,5 pro Eritreu a Východní Timor.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us