20
December
2019

Economic sanctions /

Ekonomické sankce

Business Term of the Day

Definition

Economic sanctions are penalties of a financial and/or trade-related nature imposed by one country on another typically for political purposes.

Example sentence

It is generally agreed that the broad economic sanctions imposed by many countries against South Africa in the 1980s played a key role in ending apartheid.

Comment

Also commonly referred to simply as sanctions, economic sanctions are measures taken by one or more countries or governments against another in order somehow to influence the targeted country and the actions of its government. Such step is typically taken in response to some political, military, or social circumstance either in the target country itself or in the relationships between the parties involved. When applied for political purposes, customs duties or tariffs may act as sanctions. In more extreme cases, a full embargo may be imposed, thereby blocking trade (generally or for a specific sector or good) with a specific country or group of countries. By weakening the target’s economy, sanctions often aim to undermine the existing government and thus bring about regime change. The effectiveness of such measures, however, is open to debate.

Definice

Ekonomické sankce jsou postihy finančního charakteru uvalené jedním státem na jiný, typicky z politických důvodů.

Příklad použití ve větě

Obecně se má za to, že rozsáhlé ekonomické sankce proti Jihoafrické republice v 80. letech hrály klíčovou roli při ukončení apartheidu.

Poznámka

Běžně označovány také jen jako sankce, jsou ekonomické sankce opatřeními, která činí jedna země nebo vláda vůči jiné za účelem ovlivnění země, která je cílem sankcí. Takové kroky se typicky činí v reakci na nějakou politickou, vojenskou nebo sociální situaci buďto v cílové zemi samotné nebo v souvislosti se vztahy zúčastněných zemí. Pokud jsou ekonomické sankce uvaleny z politických důvodů, prostředkem sankcí mohou být například cla. V extrémnějších případech může být uvaleno celkové embargo, které blokuje obchod (většinou v konkrétním odvětví nebo s konkrétním zbožím) s konkrétní zemí nebo skupinou zemí. Ekonomické sankce mají za cíl oslabení vlády a navození změny režimu prostřednictvím oslabováním ekonomiky cílové země. Efektivita takových opatření je však předmětem debat.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us