17
September
2019

Economies of scale /

Úspory z rozsahu

Business Term of the Day

Definition

Economies of scale are the cost savings a company obtains from expansion.

Example sentence

Sustainable growth is a realistic opportunity if ACME achieves significant cost reductions through economies of scale and offers its end customers more attractive terms in this increasingly transparent market.

Comment

A company can achieve economies of scale through increased production which decreases the average cost per unit as fixed costs are shared over a greater number of goods. Expansion can also result in economies of scale through greater operational efficiency. However, the opposite may also occur where expansion leads to increased costs per unit for such reasons as greater complexity. These instances are called diseconomies of scale.

Definice

Úspory z rozsahu jsou úspory nákladů, které firma získá rozšířením.

Příklad použití ve větě

Udržitelný růst bude realistickou příležitostí, pokud společnost ACME dosáhne výrazného snížení nákladů prostřednictvím úspor z rozsahu a nabídne svým koncovým zákazníkům příznivější podmínky na stále transparentnějším trhu.

Poznámka

Společnost může dosáhnout úspor z rozsahu snížením průměrných nákladů na jednotku prostřednictvím zvýšené produkce, protože fixní náklady se rozloží na větší množství zboží. Rozšíření může také přinést úspory z rozsahu prostřednictvím vyšší provozní efektivity. Může ale dojít i k opačné situaci, kdy expanze vede ke zvýšení ceny za jednotku kvůli například vyšší komplexnosti. Tomu se říká ztráty z rozsahu.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us