7
March
2017

Efficient market hypothesis /

Hypotéza efektivních trhů

Business Term of the Day

Definition

The efficient market hypothesis states that the price of an asset accurately reflects all available relevant information.

Example sentence

Our investment managers at ValueTrading are not proponents of the efficient market hypothesis, and they have a track record that will convince you.

Comment

The question as to whether markets are efficient is one of the greatest questions in economics. If markets are efficient, then no investment strategy can beat the market over the long term. Critics of the efficient market hypothesis cite various market inefficiencies and point out examples of funds and investors who managed to beat the market. The efficient market hypothesis is consistent with the random walk hypothesis, according to which market movements are random and unpredictable.

Definice

Hypotéza efektivních trhů tvrdí, že cena aktiva přesně odráží všechny dostupné relevantní informace.

Příklad použití ve větě

Naši investiční manažeři společnosti ValueTrading nejsou zastánci hypotézy efektivních trhů a jejich výsledky přesvědčí i Vás.

Poznámka

Otázka, jestli jsou trhy efektivní, je jednou z největších otázek v ekonomii. Pokud jsou trhy efektivní, potom žádná investiční strategie nedokáže dlouhodobě porážet trh. Kritici hypotézy efektivních trhů uvádějí různé tržní neefektivity a poukazují na příklady fondů a investorů, kteří zvládli porazit trh. Hypotéza efektivních trhů je konzistentní s hypotézou náhodné procházky, podle které jsou pohyby na trhu náhodné a nepředvídatelné.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us