5
November
2020

Eminent domain /

Vyvlastnění

Business Term of the Day

Definition

Eminent domain is a government’s power to take private property for public use.

Example sentence

Greensborough is considering initiating the eminent domain process if it cannot otherwise convince landowners to sell enough property to build its sewage treatment plant.

Comment

The process goes by different terms in different jurisdictions, including compulsory purchase and expropriation, and there are various regulations about how the power can be exercised within the process. In almost all cases, property owners are entitled to due process to ensure they receive just compensation. The practice most often concerns acquiring land for such uses as building schools, creating parks, and renovating areas that have fallen into disrepair. It has also been applied to such intangible assets as patents.

Definice

Vyvlastnění je zabrání soukromého majetku státem pro veřejný účel.

Příklad použití ve větě

Město Greensborough zvažuje zahájení procesu vyvlastňování, pokud nedokáže vlastníky půdy jinak přesvědčit, aby prodali dostatečné pozemky pro výstavbu čistírny odpadních vod.

Poznámka

Tento proces je v různých jurisdikcích označována různými jmény, včetně znárodnění nebo zestátnění, a pro to, jak je pravomoc v tomto procesu možné vykonávat, existují různé normy. V téměř všech případech mají vlastníci majetku právo na spravedlivý proces, aby se zajistilo, že obdrží spravedlivou náhradu. Tato praxe nejčastěji zahrnuje zisk pozemků například k výstavbě škol, zakládání parků a renovaci oblastí, které nejsou udržované. Vyvlastnění bylo také použito pro nehmotný majetek jako například patenty.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us