18
June
2019

Emotional intelligence /

Emoční inteligence

Business Term of the Day

Definition

Emotional intelligence is the capability to control one’s emotions and to empathize with others.

Example sentence

Although Jon has brilliant security insights, he needs to work on his emotional intelligence. He’s already driven off half his team.

Comment

Emotional intelligence, sometimes shortened to EI, and often referred to as emotional quotient or EQ, involves recognizing, understanding, utilizing, and managing one’s emotions. There exist several competing definitions of emotional intelligence, and it can be as difficult to evaluate as it is precisely to define. Although widely considered a crucial personality aspect in terms of workplace performance, and particularly so for successful managers, research has shown only mixed results for correlations between EI and job performance.

Definice

Emoční inteligence je schopnost ovládat vlastní emoce a vcítit se do ostatních.

Příklad použití ve větě

Ačkoli má Jon brilantní postřehy v bezpečnosti, potřebuje pracovat na své emoční inteligenci. Už od sebe odehnal půlku svého týmu.

Poznámka

Emoční inteligence, někdy zkracovaná na EI, je často označovaná termínem emoční kvocient neboli EQ. Zahrnuje rozpoznávání, pochopení, používání, a ovládání emocí. Existuje několik konkurujících si definic emoční inteligence, a také se těžko vyhodnocuje i přesně definuje. Ačkoli se považuje za zásadní osobnostní rys z hlediska výkonnosti na pracovišti, a to především pro úspěšné manažery, výzkum ukázal smíšené výsledky pro korelaci mezi EI a pracovní výkonností.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us