23
January
2018

Employee stock option /

Zaměstnanecké opce na akcie

Business Term of the Day

Definition

Employee stock options are stock options which a company provides to its employees as a benefit.

Example sentence

Because a large portion of Mr. Smith’s wealth was in the form of employee stock options, the bankruptcy of ACME, his employer, left him not only without a job, but also with a substantially lower net worth.

Comment

Like other stock options, employee stock options provide their holders (the employees) the right, but not the obligation, to buy ownership shares in the issuing company. Employee stock options, however, cannot be traded on a stock exchange. In addition, exercising the rights provided by such stock options is usually restricted by certain vesting conditions, such as a minimum employment period. Many companies use employee stock option plans to improve employee loyalty and in order to align employee motivations with company objectives. Such an option plan can also help protect a company from a hostile takeover.

Definice

Zaměstnanecké opce na akcie jsou akciové opce, které společnost poskytuje svým zaměstnancům jako benefit.

Příklad použití ve větě

Jelikož velká část jmění pana Smithe byla ve formě zaměstnaneckých opcí na akcie, bankrot společnosti ACME, jeho zaměstnavatele, ho nejen připravila o práci, ale také výrazně snížila jeho čisté jmění.

Poznámka

Jako u ostatních akciových opcí, zaměstnanecké opce na akcie poskytují svým držitelům (tedy zaměstnancům) právo, ale ne povinnost, koupit vlastnické podíly ve společnosti, která opce vydala. Zaměstnanecké opce na akcie ale nelze obchodovat na burze cenných papírů. Kromě toho, výkon práva poskytnutého takovou akciovou opcí bývá omezen určitými podmínkami, například danou minimální dobu zaměstnání. Řada společností využívá programy zaměstnaneckých opcí na akcie k posílení loajality zaměstnanců a za účelem sladění motivací zaměstnanců s cíli společnosti. Takový opční plán může také pomoci ochránit společnost před nepřátelským převzetím.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us