21
July
2020

Encryption /

Šifrování

Business Term of the Day

Definition

In computer science, encryption is a process whereby an algorithm is used to encode data so that only a user with the correct key can read it.

Example sentence

There recently has been debate as to whether technology companies should enable governments and courts to access encrypted telephone communication exchanged among criminals.

Comment

Because the internet is a public network, information, files, and other data we send and receive may be captured and possibly misused by hackers or other criminals. This is why various encryption methods are used to encode information. For instance, a banking application uses encryption when transmitting data so that, if this information were stolen, nobody would be able to read the customer’s data. Today, probably around 90% of internet communication is encrypted. Various encryption methods provide different levels of safety. Based on the key that is needed, there are two types of encryption: a symmetric one that uses the same key for encryption and decryption and an asymmetric one that uses a public key for encryption and a private key for decryption.

Definice

V informatice je šifrování proces, při kterém se používá algoritmus k zakódování informace, takže jen uživatel se správným klíčem může data přečíst.

Příklad použití ve větě

V poslední době se debatuje o tom, zda by technologické společnosti měly umožnit vládám a soudům přístup k šifrované telefonické komunikaci, kterou si mezi sebou vyměňovali kriminálníci.

Poznámka

Protože internet je veřejná síť, informace, soubory a jiná data, která posíláme a dostáváme, mohou být zachycena a případně zneužita hekry nebo jinými kriminálníky. To je důvodem, proč se používají různé šifrovací metody k zakódování informací. Například bankovní aplikace používá šifrování při přenosu dat, takže v případě krádeže informací, nebude moci klientská data nikdo přečíst. Dnes je pravděpodobně zašifrováno okolo 90 % internetové komunikace. Různé šifrovací techniky poskytují různou úroveň bezpečnosti. V závislosti na potřebném klíči rozlišujeme dva typy šifrování: symetrický, který používá stejný klíč k zašifrování i dešifrování a asymetrický, který používá veřejný klíč k zašifrování a soukromý klíč k dešifrování.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us