14
February
2019

Enterprise resource planning /

Plánování podnikových zdrojů

Business Term of the Day

Definition

Enterprise resource planning (ERP) comprises the management, reporting, and operation of various central functions of a business.

Example sentence

Having grown into a medium-sized company, FlashTrans adopted a third-party cloud-based enterprise resource planning system.

Comment

In medium-sized to large companies, ERP is greatly facilitated nowadays by integrated on-premises or (more commonly) cloud-based software. It encompasses such functions as accounting, inventory management, human resources, and customer relationship management. Many ERP systems are modular and can accommodate a broad range of additional features, in essence covering all organizational aspects a company needs to perform.  To the extent that a company is able to buy in these systems (rather than to develop them in house) and readily implement them within its own organization, the company is able to focus more of its efforts on greater value-adding core activities such as new product development, marketing, and selling.

Definice

Plánování podnikových zdrojů zahrnuje řízení, vykazování a provoz různých ústředních funkcí podniku.

Příklad použití ve větě

Jak společnost FlashTrans narostla do středně velké společnosti, přijala cloudový systém plánování podnikových zdrojů vyvinutý třetí stranou.

Poznámka

Ve středních a velkých společnostech dnes plánování podnikových zdrojů usnadňuje integrovaný lokální nebo (častěji) cloudový software. Zahrnuje takové funkce jako účetnictví, řízení zásob, lidských zdrojů, a řízení vztahů se zákazníky. Řada ERP systémů je modulární a může se přizpůsobit širokou nabídkou dalších funkcí, a tak v zásadě pokrývá všechny organizační aspekty, které společnost potřebuje vykonávat. Do míry, v jaké je společnost schopna tyto systémy koupit (místo toho, aby je vyvíjela interně) a snadno je implementovat do své organizace, je schopna soustředit více úsilí na činnosti s větší přidanou hodnotou jako je vývoj nových produktů, marketing a prodej.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us