3
August
2022

Environmental compliance /

Soulad s předpisy v oblasti životního prostředí

Business Term of the Day

Definition

Environmental compliance is the disciplined practice of following standards, rules, laws, and codes designed to safeguard the environment.

Example sentence

Companies both large and small should ensure that, through their environmental compliance efforts, they endeavor to mitigate or prevent actual and potential damage to the environment.

Comment

Most industries can potentially cause environmental problems. Mineral extraction and manufacturing are clear examples of sectors potentially causing damage, but even service industries, such as banking and logistics, can harm the environment. While the vast majority of countries in the world have laws to protect the environment, ineffective enforcement on a global scale is an ongoing problem.

Definice

Být v souladu s předpisy v oblasti životního prostředí znamená důsledně dodržovat normy, pravidla, zákony a předpisy určené k ochraně životního prostředí.

Příklad použití ve větě

Jak velké, tak malé společnosti by měly zajistit, aby se v souladu s předpisy v oblasti životního prostředí snažily zmírnit skutečné i potencionální škody na životním prostředí nebo jim předcházet.

Poznámka

Většina průmyslových odvětví může způsobovat problémy v životním prostředí. Jednoznačnými příklady odvětví, která mohou ničit prostředí, je těžba nerostných surovin a zpracovatelský průmysl, ale i odvětví služeb jako třeba bankovnictví a přeprava mohou životní prostředí poškodit. Valná většina států sice má zákony na ochranu životního prostředí, ale trvalým problémem je jejich neefektivní vymáhání ve světovém měřítku.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us