27
April
2018

Envy ratio /

Poměr závisti

Business Term of the Day

Definition

In a management buyout, the envy ratio is the ratio between the price paid for a share in the company’s equity by the private equity investors involved and that paid by the management investors.

Example sentence

Since private equity investors paid a total of USD 40 million for an 80% share in Target, Inc.  and managers paid USD 2 million for a 20% share, the envy ratio was 5.

Comment

The envy ratio is used to gauge the advantage managers obtain as part of their management buyout (MBO). In a typical MBO, managers receive a bigger piece of the target company for their money than do equity investors. This is to incentivize them to achieve excellent performance. Envy ratios vary greatly depending on the company in question, its sector, the nature of its business, and the economic environment at the time of the MBO.

Definice

V odkupu společnosti vedením podniku je poměr závisti poměrem mezi cenou, kterou za podíl na vlastním kapitálu společnosti zaplatili daní private equity investoři, a cenou, kterou zaplatili manažerští investoři.

Příklad použití ve větě

Jelikož private equity investoři zaplatili celkem 40 milionů za 80% podíl ve společnosti Target, Inc. a manažeři zaplatili 2 miliony za 20% podíl, poměr závisti byl 5.

Poznámka

Poměr závisti se používá ke stanovení výhody, kterou manažeři získají v rámci svého odkupu společnosti vedením podniku. V typickém takovém odkupu manažeři za své peníze dostanou větší kus cílové společnosti. Je tomu proto, aby byli motivováni ke skvělé výkonnosti. Poměry závisti se výrazně liší v závislosti na společnosti, sektor, povaze jejího podnikání, a ekonomickém prostředí v době odkupu.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us