12
April
2018

Escalation clause /

Eskalační doložka

Business Term of the Day

Definition

An escalation clause is a part of a contract stipulating that the price for a certain good or service will (or could) increase in the future based on some external factor.

Example sentence

In order to attract and retain the best experts in the field, Mueller Optics included an escalation clause tied to the CPI into its employment contracts.

Comment

Escalation clauses (also called escalator clauses) are used for various purposes and have various structures. For example, an offer to buy a piece of real estate may include an escalator clause stating that the would-be buyer will top any bona fide offer from another party up to a stated maximum amount. To cite another example, a “rent escalation” clause in a rental contract might specify that the lessee can raise the rent charge in accordance with the consumer price index (i.e., inflation) or in line with the increases imposed by other landlords renting out similar properties in the same area.

Definice

Eskalační doložka je část smlouvy, která stanoví, že cena za určité zboží nebo službu se v budoucnu zvýší (nebo se může zvýšit) na základě nějakého externího faktoru.

Příklad použití ve větě

Aby společnost Mueller Optics přilákala a udržela si nejlepší experty v oboru, zahrnula do svých pracovních smluv eskalační doložku navázanou na index spotřebitelských cen.

Poznámka

Eskalační doložky (nebo také eskalační klauzule) se využívají za různými účely a mívají různou strukturu. Například nabídka na koupi nemovitosti může obsahovat eskalační doložku, která uvádí, že zájemce o koupi nabídne vyšší cenu než jakákoli jiná nabídka v dobré víře jiné strany až do stanovené maximální výše. Jako další příklad, doložka eskalace nájmu v nájemní smlouvě může uvádět, že pronajímatel může zvýšit výši nájmu v souladu s indexem spotřebitelských cen (tj. inflací) nebo v souladu se zvýšením, které provádí další pronajímatelé pronajímající podobné nemovitosti ve stejné oblasti.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us