27
December
2018

Essential goods and services /

Základní zboží a služby

Business Term of the Day

Definition

Essential goods and/or services are those deemed necessary for human survival and minimal well-being.

Example sentence

After the natural disaster, the protesters demanded that the government provide essential goods and services for all those affected.

Comment

This term has obvious natural or biological dimensions, but also legalistic and other uses. Examples of essential goods include water, food, heating fuel, shelter (or materials to build shelter), and pharmaceuticals. Although arguably not “essential” from a pure survival viewpoint, the likes of hospital care, providing electricity, firefighting, and police protection are in certain contexts deemed essential services. For example, legal requirements may deem ambulance and natural gas provision as essential services such that ambulance drivers may not go on strike and utility companies cannot cut off a customer’s gas for heating during winter months.

Definice

Základní zboží a/nebo služby jsou takové, které jsou nezbytné pro přežití a minimální pohodlí.

Příklad použití ve větě

Po přírodní pohromě demonstranti žádali po státu, aby poskytnul základní zboží a služby pro všechny postižené.

Poznámka

Tento termín má zjevné přirozené a biologické rozměry, ale má také právní a další použití. Příklady základního zboží zahrnují vodu, jídlo, palivo na topení, přístřeší (a materiály na stavbu přístřeší) a farmaceutika. Například nemocniční péče, poskytování elektřiny, hasičství a policejní ochrana se v určitých kontextech považují za základní služby, ačkoli by šlo argumentovat, že nemusí být „zásadní“ čistě pro potřeby přežití. Například právní požadavky mohou považovat ambulance a poskytování zemního plynu za základní služby, takže řidiči ambulancí nemohou stávkovat a energetické společnosti nemohou odstavit dodávku plynu zákazníkům na topení během zimních měsíců.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us