28
July
2021

Euro zone /

Eurozóna

Business Term of the Day

Definition

The euro zone is that part of the European Union where the euro already has been introduced as the common currency.

Example sentence

Inflation increase in the euro zone is driven mainly by energy prices, which are 13% higher than at this time last year.

Comment

As of today, 19 out of 27 EU member states have adopted the common currency and are therefore part of the euro zone. The euro zone’s monetary authority is termed the Eurosystem and comprises the European Central Bank along with central banks of the individual euro zone countries. The four tiny states of Andorra, San Marino, Monaco, and the Vatican City also use the euro as their official currency but are not represented in the Eurosystem. An EU state may adopt the common currency only after complying with so-called convergence criteria, which should ensure that allowing a new member into the euro zone will constitute an economic risk neither for the given country nor for the euro zone itself.

Definice

Eurozóna je ta část EU, kde již byla zavedena společná měna euro.

Příklad použití ve větě

Za růstem inflace v eurozóně stojí především ceny energií, které jsou o 13 % vyšší než loni touto dobou.

Poznámka

K dnešnímu dni přijalo společnou měnu 19 z 27 členských států EU, a tyto státy jsou tedy součástí eurozóny. Měnový orgán eurozóny se nazývá Eurosystém, který tvoří Evropská centrální banka spolu s centrálními bankami jednotlivých zemí eurozóny. Čtyři malé státy – Andorra, San Marino, Monako a Vatikán také používají euro jako svou oficiální měnu, ale v Eurosystému zastoupeny nejsou. Stát EU může přijmout společnou měnu až po splnění tzv. konvergenčních kritérií, která by měla zajistit, že přijetí nového člena do eurozóny nebude představovat ekonomické riziko ani pro danou zemi, ani pro eurozónu samotnou.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us