30
July
2021

Eurosystem /

Eurosystém

Business Term of the Day

Definition

The Eurosystem comprises the national central banks of states that have adopted the euro and the European Central Bank, which is responsible for monetary policy across the entire euro zone.

Example sentence

The Eurosystem has recently announced the launch of a project called digital euro that could result in future issuance of digital currency.

Comment

The so-called Eurosystem was established in 1998 by the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank. The main goal of the Eurosystem, at the heart of which is the European Central Bank, is to maintain price stability, with other tasks including to define and implement monetary policy of the euro zone, promote smooth operation of payment systems, conduct foreign exchange operations, and manage euro foreign reserves. The Eurosystem is different from the European System of Central Banks, which includes national banks of all EU member states.

Definice

Eurosystém tvoří národní centrální banky států, které přijaly euro, a Evropská centrální banka, která odpovídá za měnovou politiku celé eurozóny.

Příklad použití ve větě

Eurosystém nedávno oznámil zahájení projektu s názvem digitální euro, který by v budoucnu mohl vyústit v emisi digitální měny.

Poznámka

Takzvaný Eurosystém byl zřízen Statutem Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky v roce 1998. Hlavním cílem Eurosystému, jehož ústřední součástí je Evropská centrální banka, je udržování cenové stability. Mezi další úkoly patří definování a provádění měnové politiky eurozóny, podpora hladkého fungování platebních systémů, provádění devizových operací nebo správa devizových rezerv států eurozóny. Eurosystém je něco jiného než Evropský systém centrálních bank, který zahrnuje národní banky všech členských států EU.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us