18
October
2019

Execution price /

Realizační cena

Business Term of the Day

Definition

Execution price is the price at which a given trade is actually concluded, and thus it is the price for a security or commodity that the buyer pays and seller receives (gross of any commission or transaction fees, of course).

Example sentence

After several experiences of paying an execution price much higher than the price at which I thought I was buying, I learned to use limit orders exclusively.

Comment

On financial markets, trades are not executed immediately at the market price shown at the time of the trader’s submitting the order. First, a broker must match a bid order with an appropriate ask order (i.e., must find a seller for the buyer) and vice versa. Even though this takes a miniscule amount of time on electronic markets, the price may nonetheless change in the meantime, and especially for securities that trade in large daily volumes. The execution price is nevertheless mutually agreed between the buyer and the seller. The reported market price for a given security at any point in time should thus reflect the price at which the latest trade in such security was executed.

Definice

Realizační cena je cena, za kterou se daný obchod opravdu uskuteční, tj. cena za cenný papír nebo komoditu, kterou kupující zaplatí a prodejce dostane (jedná se o cenu neočištěnou o transakční poplatky, provize apod.).

Příklad použití ve větě

Po několika zkušenostech, kdy realizační cena byla nakonec mnohem vyšší než cena, za kterou jsem myslel, že kupuji, jsem se naučil používat výhradně limitní příkazy.

Poznámka

Na finančních trzích nejsou obchody realizovány okamžitě za tržní cenu, která je aktuální v momentě, kdy obchodník zadává příkaz. Nejprve musí makléř spárovat nabídku s příslušnou poptávkou (tj. najít prodejce ke kupujícímu) a naopak. Ačkoli na elektronických trzích to dnes zabere jen minimální množství času, cena se i tak mezitím může změnit, obzvláště u cenných papírů, které jsou denně obchodovány ve velkých množstvích. Tržní cena cenného papíru by v každém okamžiku měla odrážet cenu, za kterou byl realizován poslední obchod s daným cenným papírem.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us