19
August
2019

Executive summary /

Shrnutí

Business Term of the Day

Definition

An executive summary is a short recapitulation of a longer text, intended to provide its reader with a concise overview of the main document while emphasizing the most important conclusions and actionable recommendations.

Example sentence

Although Bob’s project sounds promising, I recommended he hire a professional business writer to help him produce a compelling executive summary of his business plan for presenting to potential investors.

Comment

Executive summaries are commonly part of business plans, white papers, policy documents, and other texts. Executive summaries may even be made to summarize the content of several related documents. An executive summary should generally not be longer than 5% of the original document’s length and should follow a similar general structure. It should, of course, be very concise and to the point. Very important is that the entire summary be directed to and support the key conclusions and recommended actions. Executive summaries are often crafted specifically to convince the target audience to read the main text in its entirety.

Definice

Shrnutí je krátká rekapitulace delšího textu, která má čtenáři poskytnout stručný přehled hlavního dokumentu, a zdůrazňuje nejdůležitější závěry a doporučení, které požadují akci.

Příklad použití ve větě

Ačkoli Bobův projekt zní slibně, doporučil jsem mu, aby si najal profesionálního obchodního textaře, který by mu pomohl vytvořit přesvědčivé shrnutí svého obchodního plánu, které by mohl prezentovat potenciálním investorům.

Poznámka

Shrnutí jsou běžně součástí obchodních plánů, bílých knih, strategických dokumentů a dalších textů. Shrnutí lze připravit i tak, že budou sumarizovat obsah několika souvisejících dokumentů. Shrnutí by obecně nemělo být delší než 5 % původního dokumentu a mělo by mít podobnou obecnou strukturu. Samozřejmě by mělo být velmi stručné a věcné. Co je velmi důležité, celé shrnutí by mělo být zaměřeno na klíčové závěry a doporučené akce a podporovat je. Shrnutí se často připravují konkrétně za účelem přesvědčit cílové publikum přečíst si celý hlavní text.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us