2
October
2020

Extortion /

Vydírání

Business Term of the Day

Definition

Extortion refers to a use or threat of violence or other extreme intimidation in order to obtain something (most commonly money) from someone.

Example sentence

An infamous local politician was accused of extortion because he was threating to disclose a financial fraud of his political rival unless a large sum of money would be paid to him.

Comment

In most jurisdictions, extortion is a criminal offense. Extortion may take many different forms and it usually involves in some way money or property. An example of extortion may be when the owner of a shop pays for “protection” to a local gang that threatens to destroy his shop or goods if the money is not paid. A special form of extortion is termed blackmail. Blackmail usually does not involve physical force or threats of property damage. In this case, the offender threatens to disclose embarrassing information about the victim, either to family or the general public, unless some amount of money is paid. There are also other contexts within which extortion may occur, including politics, international relations, and even family relationships. In recent years, cyber extortion is on the rise as it can be used to target large numbers of computer users simultaneously.

Definice

Vydíráním se rozumí použití násilí, vyhrožování násilím nebo jiný způsob extrémního zastrašování použitý za účelem získání něčeho (nejčastěji peněz) od někoho.

Příklad použití ve větě

Nechvalně známý místní politik byl obviněn z vydírání, protože vyhrožoval odhalením finančního podvodu svého politického soupeře v případě, že mu nebude zaplacena velká suma peněz.

Poznámka

Ve většině jurisdikcí je vydírání trestným činem. Vydírání může mít mnoho různých forem, obvykle je nějak spojeno s penězi nebo majetkem. Příkladem vydírání může být, když vlastník obchodu platí „výpalné“ místnímu gangu, který hrozí zničením obchodu nebo zboží v případě, že peníze nebudou zaplaceny. Zvláštní forma vydírání se v angličtině nazývá blackmail.  Blackmail obvykle nepočítá s fyzickou silou nebo hrozbou zničení majetku. V tomto případě pachatel hrozí zveřejněním ponižujících informací o oběti, buďto rodině nebo i veřejnosti v případě, že nebude zaplacena určitá suma peněz. Jsou i jiné kontexty, ve kterých se může vyskytnout vydírání, včetně politiky, mezinárodních vztahů nebo i vztahů v rodině. V poslední době je na vzestupu kybernetické vydírání, protože má potenciál zasáhnout mnoho uživatelů najednou.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us