10
January
2020

Factoring /

Faktoring

Business Term of the Day

Definition

Factoring is a method for companies to raise working capital by selling their accounts receivable at a discount to a third party.

Example sentence

ACME was having difficulties with cash flow until it began using factoring to improve its liquidity.

Comment

Factoring is a method for companies to obtain accounts receivable financing, also known as invoice financing. In factoring, a third party (known as the factor) purchases a company’s accounts receivable for a fee and takes over administration of the accounts receivable (accounting, collection, etc.). The company’s clients (the debtors) are therefore aware of the factoring arrangement. Another form of invoice financing is invoice discounting, where the company sells its accounts receivable at a discount (said discount representing the interest payment to the factor) and its customers do not necessarily know of the arrangement (it may be confidential). Factoring provides companies access to financing more independently of their creditworthiness, as the factor purchases accounts receivable based on the creditworthiness of the debtor. Factoring can be divided into recourse factoring, where the seller is responsible to the factor for any unpaid accounts receivable, and nonrecourse factoring, where the factor assumes all of the risk associated with the accounts receivable. Another common form of factoring is export factoring.

Definice

Faktoring je způsob, kterým společnosti mohou získat více pracovního kapitálu prodejem svých pohledávek jiné firmě se slevou.

Příklad použití ve větě

Společnost ACME měla potíže s peněžními toky, dokud nezačala pro zlepšení likvidity využívat faktoringu.

Poznámka

Faktoring je způsob, kterým mohou firmy získat financování pohledávek. V rámci faktoringu třetí strana (známá jako faktor nebo postupitel) za poplatek kupuje pohledávky společnosti a přebírá jejich správu (účtování, vymáhání apod.). Klienti společnosti (dlužníci) si jsou tedy vědomi faktoringového ujednání. Další formou financování faktur je diskontování faktur, v rámci něhož společnost prodává své pohledávky se slevou (tato sleva představuje platbu úroku faktorovi) a její zákazníci nemusí o tomto ujednání vědět (může být důvěrné). Faktoring poskytuje společnostem přístup k financování, který není tak závislý na jejich bonitě, jelikož faktor odkupuje pohledávky na základě bonity dlužníka. Faktoring je možné rozdělit na regresní faktoring, kdy je prodejce odpovědný faktorovi za jakékoli nesplacené pohledávky, a bezregresní faktoring, kdy faktor přijímá všechna rizika související s pohledávkami. Další běžnou formou faktoringu je exportní faktoring.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us