8
November
2017

Fair trade /

Fair trade

Business Term of the Day

Definition

Fair trade is a form of trade which aims to achieve a more equitable distribution of profits, giving a higher proportion to primary producers.

Example sentence

KOALA works hard on upholding its sustainable business practices. That is why all our shirts are made from ethically sourced fair-trade cotton.

Comment

Fair trade arose as a reaction to unequitable distribution of profits between third-world farmers and first-world distributors. Coffee is the main product sold using fair trade, although tea, cocoa, seafood, and clothes also are commonly sold in developed countries through fair-trade organizations. A fair-trade certification is a visible feature which verifies that the particular product fulfils criteria established by one of the fair-trade organizations. Fair trade is not without its critics, however, including development economists who point out that, despite its good intentions, such a system can lead to certain market failures. For example, well-intentioned but poorly informed consumers in developed countries might decline to buy coffee from poor countries where wages are low, thereby worsening the already low earnings of growers and workers there.

Definice

Fair trade je forma obchodu, která se snaží dosáhnout spravedlivějšího rozdělení zisků tím, že dává vyšší podíl primárním výrobcům.

Příklad použití ve větě

Společnost KOALA tvrdě pracuje na dodržování svých udržitelných obchodních praktik. Proto jsou všechny naše košile vyráběny fair trade bavlny z etických zdrojů.

Poznámka

Fair trade vznikl jako reakce na nerovné rozdělení zisků mezi farmáře ze třetího světa a distributory z prvního světa. Hlavním produktem prodávaným pomocí fair trade je káva, ale čaj, kakao, plody moře a oděvy se v rozvinutých zemích také běžně prodávají prostřednictvím fair trade organizací. Fair trade osvědčení je viditelný znak, který dokládá, že konkrétní produkt splňuje kritéria jedné z fair trade organizací. Fair trade ale má i své kritiky, včetně rozvojových ekonomů, kteří vytýkají, že navzdory dobrým úmyslům takové systémy vedou k jistým selháním trhu. Například spotřebitelé s dobrými úmysly ale nedostatkem informací mohou odmítat kupovat kávu z chudých zemí kde jsou nízké mzdy, a tím ještě zhoršit již tak nízké výdělky tamních pěstitelů a pracovníků.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us